ผลงาน

ผลงาน

งานแก้ใขสีที่ท้าทายความสามารถของช่าง

ขั้นตอนแรก”Consult”กับลูกค้าเพื่อที่จะเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและแก้ใขในสิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบก่อนคะ สีที่ลูกค้าต้องการคือ “Light Smokey silver”