ผลงาน

ผลงาน

สำหรับลูกค้าที่มีผมขาวและผมเส้นเล็กลีบแบน

แก้ใขด้วยการตัดแก้ใขโครงสร้างรุปศรีษะและเส้นผมพร้อมกับทำสีปิดผมขาวเพียงเท่านี้ก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่แถมยังลดอายุลงหลายปีด้วยนะคะ